Euronautic – drugačija pričao uspjehu

Euronautic je prepoznatljiv kao nautička tvrtka s bogatim iskustvom u pružanju svih vrsta čarter management usluga. Sa preko 70 plovila za najam sa sjedištem u Biogradu na moru te novom čarter bazom, naišli su na izazov koji im je donijela neizvjesnost nadolazeće sezone.

Euronautic - Reference - Zona Plus agencija za digitalni marketing - Zadar

Kako radimo

Procjena klijentovih potreba

Pandemija se pokazala veliki izazov i nepoznanica za sve čartere, a Euronautic je na vrijeme prepoznao kako im treba pomoć stručnjaka. Za njihovo poslovanje je bilo potrebno izraditi plan kampanje koja će biti drugačija i inovativna te izdvojiti Euronautic iznad drugih.

Istraživanje strategija

Plan za kampanju je obuhvatio nekoliko usluga, te smo klijentu pokazali kako razumijemo njegove želje i potrebe. Glavni ciljevi su bili povećanje angažmana na društvenim mrežama i povećanje prodaje s obzirom na cjelokupnu situaciju na tržištu.

Izrada kampanje

Nakon što smo analizirali sve klijentove potrebe, razvili smo strategiju oglašavanja na Facebooku i Instagramu. Postavili smo i raspored redovitih blog postova za web stranicu i PR članke na portalima. Uspostavili smo i slanje kontinuiranog email newslettera sa svim novostima, a također i stručne objave na Linkedin-u.

Realizacija kampanje

U konačnici su svi rokovi ispoštovani iako se radilo o vremenski osjetljivijoj kampanji. Održan je kontinuitet digitalnog oglašavanja; CTR se povećao za 80% u prvih 50 dana kampanje. Instagram objave su dobivale 95% više lajkova nego objave prije našeg preuzimanja kampanje te se broj korisnika na društvenim mrežama povećao za 42%.

Uspješna kampanja ostvarena za klijenta

Svi ciljevi naše kampanje za Euronautic su bili ostvareni, kvaliteta našeg rada i poštivanje zadanih rokova rekli su sve sami za sebe. Zajednički jezik koji smo pronašli s klijentom i uspješna suradnja doveli su do povezivanja na posebnoj razini.

Euronautic - Reference - Zona Plus agencija za digitalni marketing - Zadar

Trebate marketinšku agenciju za svoj projekt?

Javite nam se za konkretnu ponudu digitalnih usluga.