Naziv : Zona Plus d.o.o za marketing i turistička agencija
Sjedište : Hrvoja Ćustića 70, 23000 Zadar
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zadru, Tt-16/3340-2

Matični broj: 4577884
OIB : 88790239353
ID kod turističke agencije: ID: HR-AB-23-110063060

Žiro račun u Erste/Steiermaerkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
IBAN: HR9124020061100791444
SWIFT : ESBCHR22

Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000,00 kn
Članovi uprave : Selma Čmelik, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno